لیست مراکز توانبخشی تحت پوشش سازمان بهزیستی اهواز

لیست اسامی مراکز توانبخشی شهرستان اهواز تحت پوشش سازمان بهزیستی استان خوزستان.

این مراکز در قالب مراکز روزانه، شبانه روزی،ویزیت در منزل، مبتنی بر خانواده و .... فعالیت می نمایند که ادرس و کشخصات آن در ذیل آمده است.

 

 

نام مرکز

 

نوع فعالیت

 

تلفن ثابت مرکز

 

آدرس مرکز

لوح و قلم

 

روزانه کودک نابینا

333774920

کیان آباد بین خ 16 و 17 غربی پ 142

سحر

 

روزانه کودک ناشنوا

33339774

-------------

تبسم

روزانه کودک ناشنوا

33731394

خ ازادگان نبش شریف زاده روبروی درب کارکنان بیمارستان امام خمینی

نهال

 

روزانه کودک اتیسم

33720515

کوی سعدی خ تربت پ 30

گلشن

 

روزانه کودک اتیسم

33442533

زیتون کارمندی خ انوشه بین فیلسوف و فاضل پ 125

اعتماد

 

روزانه اعصاب و روان

33372855

کیان آباد خ 6 پ 50

بهار زندگی

 

روزانه ذهنی زیر 15 ساله

33728099

فرهنگ شهر روبروی رشد پ 158

آفتاب

 

روزانه ذهنی زیر 15 ساله

35719199

فاز یک پاداد شهر خ مرداد غربی پ 8

فرایند

 

روزانه ذهنی زیر 15 ساله

34460742

کوی ملت خ 1 دانیال نبش آنزان

نیلوفر

 

روزانه ذهنی بالای 15 سال مونث

34467954

کوی ملت خ 8 کارون پ 17

طلوع

 

روزانه ذهنی بالای 15 سال مونث

33321897

فرهنگ شهر خ دانیال پ 503

سبحان

 

روزانه ذهنی بالای 15 سال مذکر

35527816

آخر اسفالت خ دست بریش پ 1

میثاق

 

روزانه ذهنی بالای 15 سال مذکر

33322977

شهرک دانشگاه خ دانشجو

ابن سینا

 

شبانه روزی اعصاب و روان مذکر

33727027

بهارستان خ صدف 1 نبش نیایش

مهرگان

 

شبانه روزی اعصاب و روان مونث

33737537

انتهای شیخ بها جنوبی مجتمع فیاض بخش

 

 

 

نام مرکز

 

نوع فعالیت

 

تلفن ثابت مرکز

 

آدرس مرکز

طلوع همدلی

 

شبانه روزی سالمندان مذکر

33328986

کوی بوستان خ فیروزه غربی پ 13

هستی

 

شبانه روزی سالمندان مونث

33774422

کمپلو اتوبان قدس اول خ منازل سپاه

مهر جویان

 

شبانه روزی سالمندان مونث

33345434

کوی سعدی خ ناهید غربی پ 16

خیریه صالحین

 

شبانه روزی سالمندان مختلط

33394191

کوی 22 بهمن روبروی واحد شهرداری

رازی

 

شبانه روزی جسمی بالای 15 سال مونث

34478753

فاز 3 کوروش خ 1 پ 47

پاسارگاد

 

شبانه روزی جسمی بالای 15 سال مذکر

33737300

انتهای شیخ بها جنوبی مجتمع فیاض بخش

احسان

 

شبانه روزی ذهنی بالای 15 سال مذکر

-----

کوی بوستان خ کارون شرقی انتهای کوچه

ایمان

 

شبانه روزی  ذهنی بالای 15 سال مذکر

-----

انتهای شیخ بها جنوبی مجتمع فیاض بخش

اطهر

 

شبانه روزی  ذهنی بالای 15 سال مونث

33726098

کوی مجاهد خیابان یزدان

شاکرین

 

شبانه روزی ذهنی زیر 15 سال

33344166

کوی بوستان خ فیروزه پشت پارک

کوثر

 

شبانه روزی ذهنی زیر 15 سال

------

کوی ملت خ 6 عامری پ 80

صدرا

 

ویزیت در منزل اعصاب و روان

32225607

نادری مجتمع کلیسا جنب عینک سازی اپتیک

بامداد

 

ویزیت در منزل سالمندان

32239982

نادری خ سعدی مجتمع انور طبقه 3

نوید مهر

توانبخشی مبتنی بر خانواده

32234618

خیابان آزادگان متری روبروی بیمارستان امام خمینی مجتمع شمخانی واحد 10 طبقه 4

آریا

 

ویزیت در منزل جسمی و حرکتی

33737363

 فرهنگ شهر جنب داروخانه علیپور