اخبار:   آموزشهای مجازی

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آزمون ادوارد مدیریت 247
2 آزمون میلون MCMI3 مدیریت 294
3 بررسی حرکات بدن انسان در روانشناسی مدیریت 458
4 آموزش برنامه SPSS مدیریت 499
5 راهنمای آموزشهای روانشناختی برای اختلالات افسردگی و اضطرابی مدیریت 466
6 اجرای مصاحبه بالینی مدیریت 530
7 درمان شناختی رفتاری در اعتیاد مدیریت 547
8 کارگاه دو روزه زندگی سالم در دوره سالمندی مدیریت 587
9 گروه درمانی اعتیاد مدیریت 940
10 راهنمای عملی مصاحبه انگیزشی در بیماران وابسته به مواد مدیریت 583

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.